Lithuanian one_300x-100.jpg

MOKYMAI APIE PABĖGĖLIŲ TEISES IR KULTŪRINĘ ĮVAIROVĘ

Šį mokymų ciklą sudaro  12 interaktyvių mokymų sesijų Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje, Rukloje , skirtų prieglobstį gavusiems ir kitiems užsieniečiams iš trečiųjų šalių (Trečiosios šalies pilietis yra valstybės, kuri nėra ES narė, nei Islandijos, Lichtenšteino, Norvegijos ar Šveicarijos pilietis), veiklų su tiksline grupe organizatoriams,  projekto savanoriams ir Lietuvos universitetų studentams. Šie mokymai ir jų programa  yra paruošti bendradarbiaujant  Lietuvos pabėgėlių teisių specialistams ir specialistams,  gavusiems prieglobstį Lietuvoje.

Mokydamiesi apie pabėgėlių ir kitų trečiųjų šalių gyventojų teises, numatytas Lietuvos nacionaliniuose, ES ir kituose tarptautiniuose teisės aktuose prieglobstį gavę ir kiti trečiųjų šalių užsieniečiai galės jaustis labiau pasitikintys savimi, žinos, kur kreiptis pagalbos, o tai prisidės prie sklandesnės įtraukties visuomenėje ir  integracijos.  Mokymai  taip pat suteiks galimybę sužinoti apie kultūrinę įvairovę, užmegzti tarpkultūrinius dialogus ir draugystę. Lietuvos universitetų studentai galės susipažinti su žmogaus teisių apsauga, iššūkiais su kuriais susiduria trečiųjų šalių piliečiai Lietuvoje ir Europoje, turės galimybę megzti tarpkultūrinį dialogą ir dalyvauti advokacijos kampanijose kartu su pabėgėliais ir kitais trečiųjų šalių piliečiais . Veiklos organizatoriai ir savanoriai bus geriau pasirengę tarpkultūrinei veiklai ir mokymai padidins jų kultūrinį supratimą ir žinias apie žmogaus teises.

Registracija į mokymus:  https://forms.gle/J6UB4zTP6rwdC7Ln7

Dėl papildomos informacijos apie mokymus kreiptis:

Karolina Astrauskaitė, mokymų vadybininkė, karolina.astrauskaite6@gmail.com

Yusufi Muhammodzoda , mokymų lektorius,  pabegeliutaryba@refugeeslt.com

Projektas yra bendrai  finansuojamas iš Prieglobsčio, migracijos ir integracijos fondo 2014–2020 metų nacionalinės programos lėšų ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų.

Lektoriai
Untitled-3_300x-100.jpg
707x56_300x-100.jpg