Lithuanian one_300x-100.jpg

MOKYMAI APIE PABĖGĖLIŲ TEISES IR KULTŪRINĘ ĮVAIROVĘ

Šį mokymų ciklą sudaro  12 interaktyvių mokymų sesijų Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje, Rukloje , skirtų prieglobstį gavusiems ir kitiems užsieniečiams iš trečiųjų šalių (Trečiosios šalies pilietis yra valstybės, kuri nėra ES narė, nei Islandijos, Lichtenšteino, Norvegijos ar Šveicarijos pilietis), veiklų su tiksline grupe organizatoriams,  projekto savanoriams ir Lietuvos universitetų studentams. Šie mokymai ir jų programa  yra paruošti bendradarbiaujant  Lietuvos pabėgėlių teisių specialistams ir specialistams,  gavusiems prieglobstį Lietuvoje.

Mokydamiesi apie pabėgėlių ir kitų trečiųjų šalių gyventojų teises, numatytas Lietuvos nacionaliniuose, ES ir kituose tarptautiniuose teisės aktuose prieglobstį gavę ir kiti trečiųjų šalių užsieniečiai galės jaustis labiau pasitikintys savimi, žinos, kur kreiptis pagalbos, o tai prisidės prie sklandesnės įtraukties visuomenėje ir  integracijos.  Mokymai  taip pat suteiks galimybę sužinoti apie kultūrinę įvairovę, užmegzti tarpkultūrinius dialogus ir draugystę. Lietuvos universitetų studentai galės susipažinti su žmogaus teisių apsauga, iššūkiais su kuriais susiduria trečiųjų šalių piliečiai Lietuvoje ir Europoje, turės galimybę megzti tarpkultūrinį dialogą ir dalyvauti advokacijos kampanijose kartu su pabėgėliais ir kitais trečiųjų šalių piliečiais . Veiklos organizatoriai ir savanoriai bus geriau pasirengę tarpkultūrinei veiklai ir mokymai padidins jų kultūrinį supratimą ir žinias apie žmogaus teises.

Registracija į mokymus:  https://forms.gle/J6UB4zTP6rwdC7Ln7

Čia galite rasti mokymo modulius įvairiomis kalbomis

Dėl papildomos informacijos apie mokymus kreiptis:

Karolina Astrauskaitė, mokymų vadybininkė, karolina.astrauskaite6@gmail.com

Yusufi Muhammodzoda , mokymų lektorius,  pabegeliutaryba@refugeeslt.com

Lektoriai
Untitled-3_300x-100.jpg

Šie mokymai yra projekto Bendruomenių Tiltai ( PMIF-2.1.6-K-01-004) dalis. Izoliacija, ryšių su vietos bendruomene trūkumas, menkas dalyvavimas kultūriniame šalies gyvenime, neigiamos visuomenės nuostatos yra rimtos problemos, kurias bando spręsti šis projektas. Todėl Vilniaus arkivyskupijos Caritas ir organizacijos partnerės Menų Agentūra „Artscape“ bei Pabėgėlių Taryba, siekdamos stiprinti bendruomeninius ryšius, sklandesnę pabėgėlių ir prieglobsčio prašytojų integraciją, kultūrinį supratimą bei užkirsti kelią diskriminacijai, inicijuoja bendruomenių iniciatyvų projektą “Bendruomenių tiltai”, į kurio veiklas tikimasi įtraukti prieglobstį gavusius ir jo prašančius užsieniečius bei kitų trečiųjų šalių ar žmones be pilietybės; į skirtingas projekto veiklas taip pat bus įtraukti ir vietiniai Lietuvos gyventojai. Projekto mokymai ir bendros tęstinės bendruomeninės veiklos, renginiai suteiks projekto dalyviams galimybę kartu kurti, mokytis, diskutuoti ir įgyti įvairių tarpkultūrinių kompetencijų. Projekto tikslas – organizuojant mokymus, savanorystės programas ir bendruomenines veiklas suteikti pabėgėliams, trečiųjų šalių piliečiams ir lietuviams galimybę kartu kurti, diskutuoti, įgyti tarpkultūrinių kompetencijų.

 

Vilniaus arkivyskupijos Caritas kartu su partneriais Menų agentūra „Artscape” ir „Pabėgėlių Taryba” įgyvendins šias veiklas: - 2 mokymų ciklus, skirti kultūros institucijų atstovams, veiklų edukatoriams, prieglobstį gavusiems/prašantiems užsieniečiams, savanoriams ir universitetų studentams apmokyti. - 2 savanorystės programas, kurios skatins savanorišką veiklą, stiprinant tikslinės grupės ryšius su vietos bendruomene. - bendruomenines veiklas, kurios skatins tikslinės grupės ir vietos bendruomenės sutelktumą ir socialinį aktyvumą.

 

Projektas yra bendrai  finansuojamas iš Prieglobsčio, migracijos ir integracijos fondo 2014–2020 metų nacionalinės programos lėšų ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų.

707x56_300x-100.jpg