NARIAI

Lietuvos pabėgėlių tarybos nariai turi turėti legalų pabėgėlio ar teisinės apsaugos statusą Lietuvoje. Pabėgėlių tarybą sudaro atstovai iš įvairių pabėgėlių bendruomenių, Dalyvavimas Lietuvos pabėgėlių taryboje yra savanoriškas. Pabėgėlių posėdžių dalyviai yra aktyvūs ir motyvuoti organizacijos nariai, palaikomi mažiausiai 10 narių ir galintys atstovauti pabėgėlių bendruomenių poreikius bei įvairūs kviestiniai svečiai. Narių atranka yra organizuojama laikantis štraukimo, dalyvavimo ir skaidrumo principų bei užtikrinant skirtingų bendruomenių atstovavimą. Visi Lietuvoje gyvenantus pabėgėliai gali tapti organizacijos nariais, gauti jos naujienlaiškius, dalytis pasiūlymais su tarybos atstovais. Žmonės, palaikantys organizacijos vertybes, tačiau neturintys pabėgėlio statuso gali prisijungti prie savanorių bendruomenės ir padėti organizacijos veiklose.

People Clapping