meeting.jpg
volunteering opportunities.jpg
mergaite nuotrauka.jpg

VEIKLA

      Lietuvos pabėgėlių taryba siekia skatinti pabėgėlių įsitraukimą įvairiais lygmenimis, keičiantis geraja patirtimi bei stiprinant bendradarbiavimą tarp  vietinių ir tarptautinių organizacijų ir bendruomenių.  Lietuvos Pabėgėlių Taryba organizuoja susitikimus, kuriuose ieškoma tvarių sprendimų, kaip padidinti pabėgėlių įtrauktį, pabėgėlių ir priimančios bendruomenės bendradarbiavimą, siekiant abipusiai naudingų socialinių ir politinių pokyčių.

Kasmėnesiniai pabėgėlių tarybos susitikimai

Pabėgėlių balso atstovavimas įvairiomis temomis susietomis su integracija ir advokacija

Savanorystės galimybės

  

Savanoriška pagalba organizacijos veikloms

Švietimo ir atstovavimo veiklos

Ateities lyderių ugdymas