PAŽINKITE MUS

     Idėja įkurti pabėgėlių organizaciją brendo jau kurį laiką, todėl 2019-tų spalio mėnesį  Jungtinių Tautų Pabėgėlių Agentūros (UNHCR) remiamo ir Menų Agentūros ARTSCAPE koordinuojamo projekto Human Aid -Supporting Refugee Integration though Lithuanian Grassroots Refugee-Inclusion Groups rėmuose, buvo inicijuoti pirmieji pabėgėlių bendruomenių atstovų susitikimai. Susitikimuose dalyvavo aktyvūs pabėgėliai iš įvairių šalių, kurie nusprendė pateikti įsipareigojimą Pasauliniam pabėgėlių forumui 2020 ir įsteigti organizaciją, atstovaujančią pabėgėlių balsą. Tokios organizacijos svarbą lemia nepakankamas pabėgėlių atstovavimas, kuriant integracijos priemones ir politiką. Lietuvos Pabėgėlių Tarybos susitikimuose yra  aptariamos įvairios temos, susijusios su pabėgėlių integracija ir pabėgėlių teisių gynimu, laikantis įtraukties, dalyvavimo ir skaidrumo principų. Lietuvos Pabėgėlių Taryba siekia tapti nepriklausoma nevyriausybine organizacija, skatinančia sklandžią integraciją, visuomenės švietimą, savitarpio pagalbą ir aktyvų dalyvavimą ekonominiame, politiniame ir socialiniame šalies gyvenime.

UNHCR logo.jpg
artscape logo.jpg